כנגד ארבעה בנים דיברה התורה: הסקאד, הקטיושה, הקסאם, והגראד.

Concerning four rockets does the Torah speak: Scud, Katyusha, Qassam, and Grad.

Today we can pretty much divide the state of Israel to geographical districts according to the type of missiles that fall there.

Here’s a crude illustration:

Map of Israel divided by Missile type